fredag 12 april 2013

Hej på dig!
Du tittar in till en alldeles färsk bloggsida som kommer att följa Hälso- och friskvådscoach utbildningen på Örnsköldsviks folkhögskola.Hälso- och friskvårdscoach är en 1-årig utbildning som ger dig möjlighet att certifiera dig som personlig tränare och kostrådgivare via Branschrådet För Hälsa (BFH).

Du får även lära dig mer om hur olika kulturella uttryckssätt kan utveckla det hälsofrämjande arbetet. Vi arbetar med estetiska lärprocesser.

Utbildningen innehåller många spännande ämnen för att ge en helhet av hälsobegreppet. Hälsa och friskvård är fortfarande en stark trend i samhället. Branschrådet För Hälsa har till syfte att tydliggöra och höja kvaliteten inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar och stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen. Branschrådet För Hälsa kvalitetssäkrar, samordnar och utfärdar certifieringar inom kostrådgivning, massage och personlig träning (PT).

Målgrupp
Vi riktar oss till Dig som:

  • är intresserad av människan som helhet och vill coacha människor mot bättre hälsa
  • vill få verktyg att inspirera och entusiasmera som coach
  • ser möjlighet att integrera kunskaperna i ditt nuvarande yrke

Utbildningens övergripande målEn hälso- och friskvårdscoach ska efter fullgjord utbildning:

  • ha en helhetssyn på människan
  • ha kunskaper om folkhälsobegreppet
  • ha fått verktyg för att coacha människor till livsstilsförändring
  • ha teoretiska och praktiska kunskaper om olika kulturella uttryckssätts betydelse för hälsan

Utbildningen ger dig kunskaper för att kunna certifiera dig till personlig tränare (PT) och kostrådgivare utifrån Branschrådet För Hälsas kriterier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar