måndag 17 februari 2014

Föreläsning om hälsoekonomi

Fredag den 14 februari åkte vi HFC till Hola Folkhögskola och träffade deras distansutbildning - Hälsocoach. Tillsammans hade vi en föreläsning i Hälsoekonomi av Lars Lövgren från Sundsvall. Till vardags undervisar han på KY utbildningen Friskvårdskonsulent. Lars syfte med föreläsningen var att eleverna skulle få exempel på vilka kostnader man kan tjäna ur ett företags/organisationsperspektiv om personalen har en bra hälsa. Alltså "Vad kan företaget tjäna på mindre sjukskrivningskostnader" Eleverna upplevde föreläsningen intressant om än lite lång och många olika kalkyler hur man räknar hem hälsovinsterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar