måndag 17 februari 2014

Träff med Kroppsterapeuterna och Branchrådet för hälsa

Under två dagar var vi representerade på två viktiga möte kring hälsoutbildningar. Torsdag 6 februari var vi på Sjöfartsmuseet och träffade olika utbildningsanordnare för icke medicinska tjänter(PT, massör och kostrådgivning) via Kroppsterapeuternas Yrkesförbund Där berättade Mats Olsson från Kairos Future om sina funderingar kring E-hälsa Mats har sedan 1980 haft ledande befattningar inom läkemedelsindustrin. Tillsammans med Kairos Future har han under de senaste åren publicerat flera och genomfört framtidsstudier inom hälsa, sjukvård och omsorg bland läkare, tandläkare, beslutsfattare, sjukvårdspolitiker och den svenska allmänheten. Mats är projektledare för långtidsstudien om morgondagens hälsokonsument (Opinion Hälsa) som startade 2007 och beräknas pågå fram till valrörelsen 2014. Mats har medicinsk grundutbildning med idrottsmedicinsk profil och har under många år haft förtroendeuppdrag i Svensk idrottsmedicinsk förening. Han har även studerat ledarskap i England och USA samt verksamhet och IT. För att skapa effektivare marknadskommunikation har Mats intresserat sig mycket för generationsskillnader. De fördjupade studierna av den zappande delen av befolkningen resulterade i boken "Från Homo Sapiens till Homo Zappiens" (2005). Boken beskriver den svenska välfärdens individualister i det globala tidssamhället. Han publicerade den i samarbete med sin hustru Marina, som är journalist. Fredagen ägnades åt en träff med bara vi från Branchrådeet för hälsa på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Vi var 11 skolor representerade av 13 möjliga och det som kom upp var - marknadsföring av certifierade PT/massörer/Kostrådgivare - kompetens och erfarenhetsutbyten - certifiering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar