torsdag 14 november 2013

Allt för Hälsan, Stockholm

Några från HFC var i Stockholm mellan 7-10 nov och var på "Allt för Hälsan"


Martin Bengtsson

Vi på HFC har varit en föreläsning med en kille som heter Martin Bengtsson. Han berättade om sin bok och om sin livshistoria. På slutet så spela han upp några låtar som han har skrivit :)


onsdag 9 oktober 2013

Bada med Bengt!

Tjena! i dag har vi varit och simmat med Bengt på paradiset. Vi fick göra några vatten övningar och hoppa från trampolin. Här kommer en liten bild på dagens aktivitet :)

onsdag 7 augusti 2013

Tillbaka efter semester och sol :-)

Nu börjar förberedelserna inför skolstarten, vi kommer att lägga ut viktiga saker att tänka på här under bloggen. Så håll utkik efter kommande inlägg. Det jag kan säga nu att vi planerar 2 dagar(16-17/9) där ni med övernattning kommer att åka till Uttersjö !

Men som sagt, följ bloggen fram tills vi möts på skolan
Headcoach

tisdag 25 juni 2013

Resa till Myckelgensjö 5 september

Planeringsarbetet i gruppen för "skolutflykt med hela skolan" har efter många, långa diskussioner fastna för alternativet Myckelgensjö. Det diskuterades andra utflykts mål som öarna Trysunda och Ulvön men tillgängligheten på båtarna gjorde att gruppen valde plats och färdmedel så att samtliga elever på skolan kan åka med. Vi åker gemensam buss för att ta oss till målet.

Gammelgården

Utförligare program för dagen återkommer gruppen med vid skolstart men ett besök på "Gammelgården" (se bilden) finns inplanerat.

måndag 24 juni 2013

Vandring första veckanTorsdag första veckan kommer vi att vandra i Skuleskogens nationalpark.
Syfte är att lära känna varandra, pedagoger och elever. Men också börja
lära känna Höga Kusten och vår fanstistiska natur som ger möjlighet till
mindfullness. Vi kommer att vandra bland annat genom Slåttdalsskrevan(se bilden) under dagen

De som tackat ja till utbildningen

Marcus Hagberg, Saltsjö-Boo
Mikael Johansson, Kiruna
Valentina Lizana, Örnsköldsvik
Kim Nilsson, Bollnäs
Sofie Johansson, Kiruna
Oskar Strömberg, Örnsköldsvik
Marcus Svedberg, Örnsköldsvik
Robin Åhdal, Örnsköldsvik
Anna Åhlander, Alingsås
Mikael Eklund, Örnsköldsvik
Lena Berntzen, Västra Frölunda
Linda Wernersson, Örnsköldsvik

tisdag 4 juni 2013

Planeringsarbete för ämnesinnehållet är i fullgång

Vi pedagoger sitter precis nu och plockar i måldokument, beställer litteratur, kontaktar föreläsare mm
De vi kan släppa nu är att det blir förmodligen en resa med hela skolan till Trysunda eller Ulvön(två öar i Höga Kustens kustband) första skolveckan. Målet är att hela skolan skall få umgås. Den andra är en vandring i Skule Nationalpark(se bilden) på två dagar, återkommer senare med utrustning och upplägg för vandringen. Målet är utepedagogik med kultur historia och att lära känna varandra(pedagoger och elever)
Coachen

torsdag 23 maj 2013

Antagningsarbete... Finns dock fortfarande möjlighet att söka :-)

Så sitter vi och jobbar med antagningar, breven till de som antas skickas ut på fredag vilket innebär att de bör dyka upp tisdag till veckan i brevlådorna.

DOCK finns det fortfarande möjlighet att söka, vi har några platser öppna på grund av att vi kom igång med rekrytering till linjen senare än vad vi tänkte. SÅ datumet den 15 maj gäller INTE som stopp datum !!!!

måndag 6 maj 2013

Vill du kunna jobba som Martin Lidberg då är vår utbildningen ett steg på vägen :-)

torsdag 2 maj 2013

Kurs- och ämnesinnehåll 2013/14


Kursinnehåll
·          Personlig Tränare
Anatomi och arbetsfysiologi
Träningslära
Funktionsanalys
Dysfunktion i rörelseapparaten
Fysiska tester
Individuella träningsprogram
Doping
Samtalsmetodik

·            Kostrådgivare
Du får grundläggande kunskaper i näringslära.               
Kost och näringsrekommendationer för olika målgrupper.
Kost och näringsberäkningar via kostdataprogram.
Kosten ur ett helhetsperspektiv när det gäller hälsa, miljö och prestation.
Samtalsmetodik – nycklar för att kunna ge råd till livsstilsförändringar inom mat och hälsa.
Praktisk matlagning.
Örtkunskap - vad naturen har att ge.
Matkultur under årtusenden- från stenåldern till dagens mattrender.

·         Kultur och hälsa
Vi vill att kultur ska genomsyra utbildningen i det pedagogiska arbetet, men även genom att praktiskt utöva olika kulturella uttryck.
Det finns idag forskning som bekräftar att kultur är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Sång och musik – dans och drama – design - färg och form – skrivande och berättande.

·         Hälsopedagogik
Här får Du kunskaper kring olika teorier om hälsa och hälsopedagogik. Vi jobbar med litteraturen Hälsans mysterium/KASAM; Aron Antonovskys salutogena teorier kring hälsa, och Motivation till motion; Johan Faskungers hälsovägledning steg för steg.
Vår hälsa påverkas av vad? Du får möjlighet att fördjupa dig i hur det hälsopromotiva arbetet kan se ut på olika systemnivåer, som individ (hur jobbar t.ex. en personlig tränare?), på organisationsnivå (hur organiserar ett företag sitt hälsoarbete?) och slutligen på kommunal nivå (vilken form av folkhälsoarbete har din kommun valt?).
Vi studerar vad det är som gör att en individ lyckas med sin livsstilsförändring. Olika stadier som vi tar oss igenom för att få till en förändring, olika metoder som du kan använda dig av för att coacha en individ genom förändringsarbetet för att du som coach ska få kunskaper om helheten kring hälsobegreppet.

·         Träningsformer
Du får i utbildningen teoretiska och praktiska kunskaper om de trender som gäller kring olika tränings- och motionsformer, exempelvis Pilates, Thai Chi, Combat, Boxing, Core, Street Dance, Body Balanc, Body Power, Afro Power, Body pump. Aqua, Cirkel fys, flex 30, Jympa, TC 55, body Jam, Step, Cxworx.

·         Mindfulness och stresshantering
Hur ser det ut i dagens samhälle? Stress är en av de vanligaste orsakerna till de folkhälsosjukdomar som breder ut sig idag. Du får lära dig mekanismerna i stress, vad som händer i kroppen, varningssignaler, hur du hanterar stress och hur du kan minska den.

Du får som coach tillgång till en verktygslåda i stresshantering bl.a. Mindfulness. Det är en metod där du tränar dig i medveten närvaro, att vara här och nu med alla sinnen utan att värdera, bara uppmärksamma. Genom att leva här och nu motverkar du oro och stress. Du får själv genomgå ett Mindfulness program för att få en egen upplevelse av metoden. Du får också lära dig att leda och använda Mindfulness inom stresshantering.
  •          Utepedagogik
  • Du får kunskaper om naturens och friluftslivets läkande förmåga i det hälsofrämjande arbetet.
Vi lär oss friluftsliv i Höga Kusten området, med vandringar, paddling i åar och skärgård, klättring i berg och ned i grottor.
Skidåkning, långfärdsskridskor på vintern.
·         Hälsoprojekt

Under utbildningen ska Du tillsammans med kamraterna på kursen genomföra hälsoprojekt för olika målgrupper både på folkhögskolan och ute i samhället..

Träning av enskild rådgivning med samtalsmetodik.

På det viset omsätts allt Du lär dig under året i verkliga uppdrag som vi tillsammans kan ta lärdomar av inför ditt framtida arbete som Hälso- och friskvårdscoach.

Ämnesinnehåll
Beteendevetenskap
Anatomi
Folkhälsa
Kost och näringslära
Träningslära
Fysiologi
Ledarskap
Rörelseanalys
Kultur och hälsa
Utepedagogik - Natur/friluftsliv
Hälsopedagogik - samtalsmetodik
Arrangemang och Projektkunskap
Praktik

fredag 26 april 2013

Kunskaper är aldrig fel i hur vi bör göra för att må bra :-)

Att vår kropp är gjord för att röra på sig är ju inga nya rön. Men vad kan vara lämpligt att börja med som ung ! Och vad gör du när man blir äldre för att må bra !

Intresserade av kursen plus anmälningar

Så börjar det röra på sig !
Ansökningar till kursen börjar komma, mail med frågor om  kursen plus samtal med intresserade som funderar på att ansöka. Det är lite bråda dagar för oss i kollegiet just nu.

Är DU intresserad - tveka inte att höra av dig :-)

Maila på roger.westin.ofhs@folkbildning.net

Vi kommer strax att lägga ut ett fullständigt kursinnehåll på bloggen och hemsidan för folkhögskolan

Under några veckor har vi jobbat fram ett kursinnehåll som vi känner oss stolta med och kommer efter den första maj att presenteras på Örnsköldsviks folkhögskolas hemsida och bloggen. Där kommer vi också att droppa lite extra specialiteter som vi har på vår utbildning
.

Ett som vi redan nu kan beskriva är att Ni elever kommer att får arbeta med/njuta av naturen i Höga Kusten under kursen Utomhuspedagogik - naturens sätt att vara läkande i det hälsofrämjande arbetet

fredag 12 april 2013

Hej på dig!
Du tittar in till en alldeles färsk bloggsida som kommer att följa Hälso- och friskvådscoach utbildningen på Örnsköldsviks folkhögskola.Hälso- och friskvårdscoach är en 1-årig utbildning som ger dig möjlighet att certifiera dig som personlig tränare och kostrådgivare via Branschrådet För Hälsa (BFH).

Du får även lära dig mer om hur olika kulturella uttryckssätt kan utveckla det hälsofrämjande arbetet. Vi arbetar med estetiska lärprocesser.

Utbildningen innehåller många spännande ämnen för att ge en helhet av hälsobegreppet. Hälsa och friskvård är fortfarande en stark trend i samhället. Branschrådet För Hälsa har till syfte att tydliggöra och höja kvaliteten inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar och stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen. Branschrådet För Hälsa kvalitetssäkrar, samordnar och utfärdar certifieringar inom kostrådgivning, massage och personlig träning (PT).

Målgrupp
Vi riktar oss till Dig som:

  • är intresserad av människan som helhet och vill coacha människor mot bättre hälsa
  • vill få verktyg att inspirera och entusiasmera som coach
  • ser möjlighet att integrera kunskaperna i ditt nuvarande yrke

Utbildningens övergripande målEn hälso- och friskvårdscoach ska efter fullgjord utbildning:

  • ha en helhetssyn på människan
  • ha kunskaper om folkhälsobegreppet
  • ha fått verktyg för att coacha människor till livsstilsförändring
  • ha teoretiska och praktiska kunskaper om olika kulturella uttryckssätts betydelse för hälsan

Utbildningen ger dig kunskaper för att kunna certifiera dig till personlig tränare (PT) och kostrådgivare utifrån Branschrådet För Hälsas kriterier.